Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Bezpečnostní zařízení byla zavedena pro ochranu vašich osobních údajů při vstupu, přenášení nebo práci s osobními údaji.

Zveřejnění soukromých informací a jeho předávání třetím stranám

Vaše soukromé informace mohou být odhaleny pouze v případě, že je to nezbytné pro: a) zajištění dodržování ustanovení práva nebo požadavky soudního řízení o našem systému; b) ochrana našich práv nebo majetku; c) přijmout okamžitá opatření týkající se osobní bezpečnosti našich zaměstnanců nebo spotřebitelů služeb, jakož i o veřejné bezpečnosti. Vaše soukromé informace, které dostaneme k dispozici, pokud se registrujete, mohou být předány třetím stranám a jednotlivcům, kteří s námi spolupracují za účelem zlepšení kvality našich služeb. Vaše soukromá data nebudou použita pro jiné účely, než je uvedeno výše. E-mailová adresa, kterou nám dáte při registraci, mohou být použity pro odesílání zpráv nebo oznámení o změnách týkajících se vaší aplikace, jakož i pro distribuci zpráv o událostech a změnách, ke kterým dochází ve společnosti, důležité informace o novém zboží a službách , atd. Možnost zrušení vašeho předplatného je také poskytována.

Využití "cookies"

Když uživatel navštíví webovou stránku, soubor "Cookie" je zaznamenán na svém počítači (pokud uživatel umožňuje příjem těchto souborů). Pokud uživatel již navštívil tuto webovou stránku, soubor cookie je čten z počítače. Kromě jiných účelů používáme cookies, abychom usnadnili nahrávání statistik návštěvníků. Tyto údaje nám pomáhají určit, jaký druh informací zaslaných zákazníkům může poskytnout více hodnoty pro ně. Tyto sběru dat se provádí v generalizované formě a nikdy se netýká soukromých informací uživatele.

Třetí strany, včetně Google, zobrazují reklamy na naši společnost na webových stránkách na internetu. Třetí strany včetně Google Použít cookie pro zobrazení reklam založených na předchozích návštěvách uživatelů na našich webových stránkách a jejich zájmech ve webových prohlížečích. Uživatel může zakázat Google pro použití cookie. Abyste to udělali, měli byste jít na speciální stránku Google na této adrese: http://www.google.com/privacy/ad/

Změny v aplikaci důvěrného zveřejnění

Důvěrné zveřejnění aplikace by měla být pravidelně aktualizována. Poté se změní datum předchozí aktualizace uvedené na začátku dokumentu. Oznámení o těchto změnách budou umístěna do viditelného místa našich webových stránek.

Děkujeme za zobrazení zájmu v našem systému!